Участъкът от ул. „Йордан Стателов”, намиращ се между бул. „Александър Батенберг” и ул. „Отец Паисий”, да бъде наречена на името на кмета на ХХ век на Казанлък Станчо Коев. Това предложение на председателя на Общински съвет – Казанлък, Николай Златанов бе разгледано и подкрепено от две постоянни комисия в местния парламент – по култура, информационни средства и вероизповедания и по устройство на територията, инфраструктура и транспорт. В този участък няма административни адреси и преименуването на улицата няма да предизвика никакви административни проблеми.

Участъкът, заключен между ул. „Пейо Яворов” и бул. „Александър Батенберг”, остава със старото си име – „Йордан Стателов”. Там с административен адрес е единствено „Алианц България”. По предложение на Цветан Шиков, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък” и председател на ПК по устройство на територията, инфраструктура и транспорт, участъкът между ул. „Отец Паисий” и ул. „Св.св. Кирил и Методий”, преминаваща през т.нар. КИАЦО, остава без наименование поради липса на регулация.


Преименуването на улицата, минаваща източно от хотел „Казанлък”, покрай жилищния блок, където е живял Станчо Коев, е израз на почит към стореното от него като кмет на община Казанлък в продължение на 16 години – общо 4 мандата от от 1972 до 1988 година. Инициативата е по повод предстоящата 90-та годишнина от неговото рождение – 31 октомври.

Така, с решение на местния парламент през следващата седмица, в Казанлък ще има улица "Станчо Коев".