Красимира Харизанова започна втория си мандат като общински съветник от „Експерти за Казанлък”

Клетва като общински съветник, втори мандат от групата „Експерти за Казанлък”, положи днес на сесията на Общинския съвет Красимира Харизанова, главен представител за Казанлък на „Дженерали застраховане“.
В местния законодателен орган тя заема мястото на Нанчо Видев, който бе назначен за началник отдел „Екология и транспорт“ в Община Казанлък, след спечелен конкурс.
От конституирането си в началото на ноември до момента, това е втората рокада в групата „Експерти за Казанлък” и трета за Общинския съвет.
В Общинския съвет Красимира Харизанова заема мястото на Нанчо Видев в съответните постоянни комисии. Така тя бе избрана за член на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред и член на ПК по социални дейности и трудова заетост.