Конкретни мерки набеляза общинската комисия по безопасност на движението

Конкретни мерки по организацията на движение набеляза Комисията по безопасност на движението по пътищата в община Казанлък на своето последно заседание, ръководено от заместник-кмета Даниела Коева.За организация на движението в района на улиците „Шипченска епопея“ и „Бузлуджа“ ще бъдат забранени спирането и престоя от кръговото на входа на парк „Розариум“ до началото на ул.“Шейновска“.
По нов начин ще бъде организирано движението на кръстовището между улиците „Капитан Петко Войвода“ и ул.“Цар Борис Първи“ ( срещу комплекс „Македония“ ).

В района на „Бърза помощ“ с цел осигуряване на по-добра видимост на всички участници в движението, автобусната спирка, посока запад – изток, ще бъде преместена до мястото на „Транспортен портал“ на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, а за да се ограничи скоростта на МПС-тата в района ще бъдат изградени асфалтови неравности на пътя.

Акцент в редовното заседание на общинската Комисия по безопасност на движението по пътищата в община Казанлък бе именно обсъждането на постъпили сигнали на граждани и специалисти за справяне с агресията на пътя и намиране на позитивни решения за по-голяма пътна безопасност. То идва като продължение на проведената обществена дискусия на тема “Да обединим усилия за по-голяма безопасност на пътя“, инициирана от кмета на община Казанлък Галина Стоянова и цели набелязване на конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност.