Колко и защо ще  плащаме за смет през 2020 година?

Между 1,90 лева и 8 лева месечно на имот ще стане таксата за смет в населените места от община Казанлък, при планираното увеличение на промилите, по които се изчислява, на база данъчната оценка на имота.
За град Казанлък съответно месечните такси за смет при планираното двойно увеличение на промилите ще са между 2,40 и 25 лева на месец, за най- скъпите имоти в Казанлък.
Това показват прогнозните разчети на дирекция „Местни приходи“ в община Казанлък на таксата за смет за гражданите през 2020 година.
Предложените нови промили – съответно от 2 на 4 за града и от 3 на 6 за населените места в община Казанлък, ще се дискутират на предстоящото на 19-ти декември заседание на Общинския съвет в Казанлък.


Врид управителят на Общинското дружество „Комунални дейности и подръжка на инфраструктурата“, което се занимава с дейностите по сметосъбиране и сметопочистване Теменужка Люцканова е категорична, че „с увеличаването на такса „Битови отпадъци“ през 2020 година ще се създаде възможност и за повишаване качеството на предоставяната услуга от Общинско предприятие“.


Според разчетите, общо за дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването, депонирането на отпадъците и издръжката на звеното трябва да се съберат 6 175 447 лева.
От тази сума, която по прогнозни данни на Данъчната служба, се събира на 83%, за сметосъбиране, сметооизвозване и почистване на улични платна и то само за издръжката, ще отидат близо милион лева- 967 053 лева.
Досегашните разчети, направени в общинското предприятие показват, че за последните 7 години, в периода от 2012 до 2019 година, разходите на предприятието са нараснали почти двойно – от 2 млн.297хил.820лв., към 5млн.96хил.296 лв.
За същия този период такса „Битови отпадъци“ не е нараснала с нито лев за гражданите. През 2016 година бе променена методиката за изчисляване на таксата за юридическите лица, които заплащат на брой съдове, а не на база данъчна оценка. Там проблемът обаче е при недоборите и неплащането заради недеклариране на такива.


За 2020 година по план-сметка на общинската фирма, разходната й част ще възлиза на 6 млн.175 хил.447лв. Най – голямото перо ще са отчисленията за депониране на отпадъците – 1млн.425хил., където стойността на тон депониран отпадък е 95 лева, при 57 лева досега.
За събиране и транспортиране на битовите отпадъци ще са нужни по план 2 млн.214хил.2758лв.
Немалко средства ще се изразходват и за работин заплати- 1млн.464хил.275лв.


Заради силно амортизираната, над 70% и скъпа откъм подръжка стара техника, крайно наложително е и закупуването на нова, каза Теменужка Люцканова.
В новия бюджет на общинската фирма за тази дейност се предвижда да бъдат заделени 476хил.500лева. С тези пари трябва да се закупят сметосъбирач, електронно превозно средство, челен товарач тип багер, товарен автомобил до 12 тона, лекотоварен до 1 тон, с двойна кабина за превозване на хора.
С други 166хил.100лв. през 2020 година ще бъдат закупени контейнери, еднофамилни кофи и контейнери тип „лодка“, в които се събират строителните отпадъци.
Към момента предприятието разполага със 7 действащи сметосъбирача, 2 фадроми и 2 самосвала.
Скъпоструващо е и депонирането на строителните отпадъци на сметището в с. Шейново.


„За да продължи да извършва своята дейност общинската фирма, всички тези сериозни суми трябва да бъдат дотирани от Общината, както е било досега, през всичките тези 8 години“, категорична е Люцканова. Тя подчерта, че с увеличението на промилите, основната част от парите ще отиват за депониране на отпадъците, според европейските изисквания.
И през 2020 година няма да бъде увеличен броят на работещите в предприятието-146 човека. За последните 7 годиин численият състав на персаонала, зает с чистотата в цялата община се е увеличил само с 25 човека.
През новата годиан управата на общинската фирма по чистота ще постави като акцент в работаат си разделното събиране на отпадъците.


„Трудно им е нашите съграждани да разберат, че разделното сметосъбиране е правилният начин за по-евтиното сметосъбиране. Тук вече опираме до културата на гражданите и до нагласата им да помагат в това, разделното сметосъбиране да може да олекне откъм транспортиране и сепариране - и времево, и ценово“, каза новата управителка на общинската фирма „Комунални дейности и подръжка на инфраструктурата“.
Според Люцканова, „гражданите трябва да проявят съвест и да преустановят за изхвърлят отпадъците си извън контейнерите, особено при празни и полупразни контейнери, защото прибирането на отпадъка в контейнерите е допълнителен разход за предприятието. Ние имаме отделно сметосъбирачи, допълнителна техника тип багер, отделни камиони – всичко това е допълнително натоварване финансово на сметосъбирането и сметоизвозването.“
На територията на общината има разположени 1863 контейнера тип „бобър“, от които 1023 са в населените места.


Като „нерентабилно и твърде скъпо “ Люцканова определя събирането на сметта в еднофамилни кофи.


Само за град Казанлък общинското предприятие обслужва 2563 такива еднофамилни кофи. Тенденцията е постепенно да се премине към сметосъбиране на контейнери само тип „бобър“, поради икономическа рентабилност. Въпреки това и през новата 2020 година Общината е планирала да закупи 200 еднофамилни кофи.
Важен момент в работата на Общинското предприятие догодина ще са е дейностите по отношение на сепариране на отпадъците и предварително разделяне, за да не се налага заплащането на големите такси за отчисление.


При положение, че това стане факт и количеството за депониране боклук се намали наполовина, то и таксата за депониране ще стане наполовина.
Усвояването на това е наложително и предвидочаквания изцяло нов начин на изчисляване на такса „Битови отпадъци“ през 2021 година.
Година преди новата методика, масово общините в България преминават към увеличение на таксите за смет, поради завишените суми за депониране на отпадъците.