Как ви се струва идеята компютърен инженер, магистър по застрахователно дело, икономист, магистър по биотехнологии, журналист и ПР-специалист да загърбят професиите си и да влязат в класните стаи? При това в неатрактивни училища, където трудно се намират желаещи да преподават, в малки населени места или в изцяло ромски училища. Вероятно трябва да си решил да преобърнеш живота си на 180 градуса или търсейки своето място, си видял, че истински щастлив се чувстваш, когато помагаш на другите, предавайки им своите знания. Именно това прави програмата „Заедно в час” – намира сърцати хора, които са постигнали професионална реализация, но виждат истинския смисъл в работата си с деца, за които, общо взето, обществото не се грижи.


Антоанета Канева и Светлин Стефанов са двама от тези 119 учители в България. Преподават математика в две казанлъшки училища. Различни са като визия. Тя е фина като японка и по-скоро изглежда строга, а той е висок и усмихнат. Така ги видях аз, на семинара за българското образование, организиран по програма „Заедно в час”. Но това, което чух от самите тях, ги сближава и ги прави съмишленици в една благородна кауза. И което определено ги отличава от традиционния образ на учителя днес.


Антоанета Канева е магистър по застрахователно дело. Решава да направи сериозна промяна в живота си. Кандидатства за учител по програмата „Заедно в час” и след няколкомесечно пресяване – тестове и обучение, от есента на 2016 г. преподава математика и информационни технологии в казанлъшката гимназия „Акад. Петко Стайнов”. Нейните ученици са от 9 до 12 клас, но когато влязла за първи път в час, видяла, че им липсват елементарни математически познания. „Как ще чертаят и анализират графики, като не знаят много по-лесни неща”, запитала се начинаещата учителка и за два месеца преговорила материала, започвайки буквално от първи клас. „Аз не искам да ги правя математици, но знаейки повече, тези деца имат по-голям шанс в живота. Искам именно този шанс да им дам, да намеря потенциала в тях и да го насърча да се развива”, споделя Антоанета. И така започнал учителският период в живота на Антоанета от Стара Загора. Всеки ден изминава по 50 километра от дома си до училището в Казанлък, посещава и лекции в Пловдивския университет, за да защити магистратура за учител по математика. Определено се чувства в свои води, не само защото учениците я харесват, а защото тя харесва това, което прави: „Нашата цел е да научим децата, а не да пишем оценки”. Защото знае, че само образованите хора имат по-големи възможности в бъдеще. И дава всичко от себе си, за да получат нейните ученици този шанс.


Светлин Стефанов е разностранна личност – компютърен инженер, завършил е Военно училище, работил е известно време в полицията. И също решава да смени напълно професионалното си амплоа – става учител по програмата „Заедно в час”. Привлича го нестандартния подход към учениците – фокусът да бъде не върху тези, които сядат най-отпред в класната стая, а към голямата част, които избират последните чинове и почти сигурно не се вълнуват от случващото се в учебния час. „Аз съм там, за да ги подкрепям, да открия силните им страни”, казва с усмивка Светлин. Той преподава математика в основно училище „Христо Ботев” в село Енина. Учениците му са от 5 до 8 клас. Въвел е иновативен подход – научил е децата сами да се оценяват и тогава наистина желанието им да постигнат повече, да се покажат в по-добра светлина, е огромно. Светлин Стефанов също е от Стара Загора, учител е за първа година. Всеки ден изминава разстоянието от 40 километра само в едната посока, за да стигне до своите възпитаници. Прави го с огромно желание и с убеждението, че именно така, обръщайки се към децата в малките населени места, за родното образование като цяло има надежда.Като Антоанета и Светлин са икономистът Антон, който сега е учител по английски език в ромското училище „Христо Смирненски” в Стара Загора. Също и Богдана – завършила журналистика и работила в сферата на рекламата, след което прави избора да бъде учител на ромски деца в града на липите. Или пък Асен – магистър по биотехнологии от Софийския университет, сега преподавател по химия във Ветеринарния техникум.


Още двама са учителите по програма „Заедно в час” в община Казанлък. Красимир Кръстев е учител по български език и литература в Гимназия „Акад. Петко Стайнов”, а Ана Тодорова е възпитател на четвъртокласници в ОУ „Христо Ботев” в село Енина.През учебната 2016-2017 година по програмата „Заедно в час” работят 119 учители в 10 области в цяла България. Хората, които се посвещават на тази мисия, са високообразовани, с няколко специалности, с научни степени. Някои са работили във висши учебни заведения в чужбина. Привлечени са от каузата деца с нисък социален статус да получат достъп до качествено образование. Работят в учебни заведения, обикновено намиращи се в малки градове и села, където децата по принцип нямат мотивация за учене.


За следващата учебна година програма „Заедно в час” обяви кампания "Деца търсят човек за пример" за набиране на кандидати за учители. Нейната цел е да привлече нови хора към образователната система, "защото всяко дете заслужава учител, на когото да вярва". Новите учители ще започнат работа през септември 2017 г., като идеята е за учебната 2017-2018 година да се намерят 230-240 учители, които с желание да работят с ученици в по-малки населени места, с деца от социалнослаби семейства и малцинства.


В продължение на две години участниците в програмата преподават в училища-партньори на „Заедно в час”, като поставят високи очаквания пред всяко едно дете и работят за постигането им. Преди началото на учебната година всеки участник преминава през интензивно лятно обучение, което го подготвя да бъде успешен в класната стая. Ако успешните кандидати не притежават професионална квалификация „учител“, обучението включва и лекции в университет-партньор за придобиването ѝ.


Кандидатури за участие в програмата се приемат на сайта на организацията www.zaednovchas.bg до 20 февруари 2017 г.