Кметовете на населените места в община Казанлък ще бъдат упълномощени да връчват актове на неизрядните платци, което ще ускори процедурата по предаване на длъжниците към частни съдебни изпълнители, ако продължително не заплащат задълженията си към кметството и не реагират на поканите за издължаване. Това е станало ясно по време на нарочна среща на кмета на община Казанлък с кметовете на 19-те населени места.


И още - кметовете на кметства и техните служители ще получат достъп до националната информационна система за събиране на данъци и такси още до края на месец януари. През февруари те ще преминат обучение и така във всеки момент ще могат да проследяват плащанията и задълженията на жителите по населените места.


Новите правомощия се въвеждат с цел да се подобри събираемостта към общинския бюджет, съобщават от Общината.