ОУ „Мати Болгария” е едно от 9-те училища в Старозагорска област, което е включено в четвъртото национално представително проучване за наблюдение на затлъстяването при децата. В националната извадка са включени 3500 деца в първи клас на възраст 7 години. На принципа на случайния подбор са определени 196 училища в страната, в които ще бъде проведено изследването.

В област Стара Загора са определени 9 училища - СОУ „Железник”, Стара Загора; ОУ „Г. Райчев”, Стара Загора; Пето основно училище „Митьо Станев”, Стара Загора; Тринадесето основно училище „Св. П. Хилендарски", Стара Загора; Второ основно училище „Христо Ботев”, Гълъбово; Основно училище „Мати Болгария”, Казанлък; Средно училище „П. К. Яворов”, Чирпан; Основно училище„Кирил и Методий”, с. Ветрен; Основно училище „Просвета”, с. Тъжа.

Проучването се провежда в рамките на "Европейска инициатива на Световната здравна организация за наблюдение на затлъстяването при децата" и се организира от Министерство на здравеопазването и Националния център по обществено здраве и анализи, респективно регионалните здравни инспекции.

Проучването в Старозагорска област ще се извърши от експерти на РЗИ - Стара Загора, в периода април - май и включва антропометрични измервания на 180 деца и анкетно проучване в семейството и училището.

В момента се раздават анкетните карти на родителите. До края на месец май ще приключи самото проучване. Цялата информация, предоставена от децата, ще бъде обработвана с пълна конфиденциалност.

Относителният дял на деца със свръхтегло и затлъстяване все още бележи ръст в страните от Европейския регион на Световната здравна организация. В тази връзка се прави национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване и факторите на семейна и училищна среда при деца в първи клас.

Националният център за обществено здраве и анализи заедно със Световната здравна организация ще анализира данните, събрани във всичките 196 училища. Резултатите ще се включат в националната база данни на Националния център за обществено здраве и анализи и международната база данни на Европейския регион на Световната здравна организация.

Проектът се провежда в много европейски страни.