Създаването на общинско предприятие „Казанлък Арт”, което да съдейства за популяризирането и развитието на района като туристическа дестинация е било добре прието във всички общински комисии. „Дори малко закъсняхме с идеята. Ползвали сме добрите практики и опита на други общини, със силно развит туризъм - Велико Търново, Бургас, Пловдив и София”, заяви Сребра Касева, началник на кабинета на кмета на Казанлък Галина Стоянова.
„С приключването на проекта „Светът на траките”, ще трябва да имаме, така е заложено и по направения бизнесплан, структура, която да го стопанисва. Това можеше да бъде ИМ „Искра”, но музея има достатъчно обекти. Другият вариант– това да е търговското общинско предприятие, бързо бе отхвърлен. Остана най-логичния вариант, проверен като работещ в други общини”, поясни г-жа Касева мотивите за предложението на местната администрация, което трябва да бъде одобрено на заседанието на общинските съветници на 24 ноември.
„Казанлък Арт” ще стопанисва всички обекти на територията на бъдещия атракцион „Светът на траките” и именно там ще се намира неговото управление. Отделно, към предприятието ще бъде предаден общинския информационен център, вестник „Искра”, „Хаджи Еминовата къща” и сайта visitkazanlak.bg. Новата структура ще поеме и организацията и провеждането на двете най-значими събития в културния календар на Община Казанлък – празниците на Розата и в Долината на тракийските царе.
„Казанлък Арт” по никакъв начин няма да попречи на работата на местните културни институти, а ще работи съвместно с тях и ресорните общински отдели. Идеята е да се разработят и билетни пакети, като разпределението на средствата ще бъдат договорени между предприятието и различните институции.
Г-жа Касева сподели, че тази година празничните събития са преминали много успешно. След две пандемични години туристите отново имат голям интерес към Казанлък и неговите забележителности, макар че профилът им е леко променен – по-малко са били посетителите от страните от Далечния Изток, но са дошли повече туристи от европейските страни, както и по-голяма посещаемост има от вътрешния туризъм. Наскоро, край Овощник бе довършен един от най-големите Спа-центрове в страната, и това също ще донесе позитиви на региона. Като добър ефект от туризмът г-жа Касева посочи организаторите на няколко събития, които избират Казанлък за провеждането на своите събития. Едното от тези събития е турът по планинско колоездене на клуб „Спици и рози”, а другият пример е съвсем пресен – наскоро приключилият световен конкурс за детска рисунка – „Малък зограф”. Никой не е карал инициаторите на тези събития да избират Казанлък за тяхното провеждане, но добрата локация в центъра на страната, условията, които предлага града и общината се оценяват.Това предимство има и още по-голям потенциал, смятат от местната администрация.