Досегашният заместник-кмет по социалните дейности, образование, култура и вероизповедания Рени Малева стана временно изпълняващ длъжността кмет на община Мъглиж. Тя бе избрана на извънредно заседание на местния парламент на Мъглиж след явно гласуване.

Рени Малева поема управлението на общината, след като на 3 септември внезапно почина кметът Господин Господинов, който ръководеше общинските дела трети мандат.

Рени Малева е завършила „Предучилищна и начална училищна педагогика” – бакалавър, и магистратура по специалността „Образователен мениджмънт” в ПУ „Паисий Хилендарски“. В мандат 2011-2015 г. е общински съветник и председател на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, спорт и младежки дейности в Мъглиж. На 32 години е, омъжена с две деца.

Очаква се на по-късен етап да бъдат насрочени частични избори за кмет на община Мъглиж.