Избират новия омбудсман

Досегашният обществен посредник на Казанлък Гинка Щерева най- вероятно ще бъде избрана за втори мандат.

От доклада на председателя на Временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник Радиана Стефанова става ясно, че за участие в конкурса е подала документи досегашният омбудсман Гинка Щерева.

Комисията е допуснала кандидата до събеседване, след което е упълномощила Радиана Стефанова да внесе предложение за избор на Гинка Щерева за нов обществен посредник на Казанлък. Гласуването ще бъде тайно, а преди неговото провеждане се предлага кандидатката да бъде изслушена пред Общинския съвет.

Постоянните комисии в местния законодателен орган са подкрепили предложението на Временната комисия. Реалистичните очаквания са Гинка Щерева да получи необходимите гласове и да започне втори мандат като обществен посредник на Казанлък.