Инотавативно и съвременно решение за справяне с есенния листопад са намерили в най-голямото машиностроително предприятие в България – „Арсенал“ АД. Пожълтелите листа, нападали от короните на дърветата по главния булевард „Розова долина“ покрай фирмата се събират по един доста любопитен и напълно модерен начин. Работници на предприятието за минути издухват с мобилни уреди, приличащи на мощни сешоари, листата от затревените площи и уличните платна и ги събират на едно място, след което купчините начаса се извозват.

Така пътят за минути става чист, затревените участъци също са почистени от листа и хартийки, а технологията е похвално нова, бърза и ефективна.