Младежкият медиатор към Община Казанлък Яна Димитрова и младежите от Младежки общински съвет – Казанлък ще раздават информационни материали в северната част на парк „Розариум“. Целта на кампанията е да бъдат информирани младежите от градът на розите с текущи възможности за заетост и обучения по различни национални и европейски програми. Освен това, младежите от МОС – Казанлък, ще запознаят гражданите в парка с какво е Младежки медиатор и какво представлява Младежки общински съвет. Кампанията стартира в съботния 25 юли от 18:00. Мястото е северната част на парк „Розариум“, близост до Шахматното игрище.