Профилирана хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий” е едно от четирите училища в Казанлък, чийто проект бе одобрен от МОН и влезе в списъка на иновативните училища у нас. През новата учебна година в една паралелка от 9 клас уроците по биология и здравно образование ще се провеждат чрез преподаване по метода на базираното обучение. При този вид обучение идеята е не постигането на самата цел, а пътят към целта. По думите на директора на Хуманитарната гимназия Румена Петрова, главна цел на иновацията е повишаване качеството на образователния процес по биология и здравно образование чрез промяна в организирането на учебната среда и прилагане на нови методи и подходи за обучение, като учениците си сътрудничат и получават индивидуална подкрепа от учителите. Така ще бъде проследен личният напредък на всеки ученик, като се използват нови образователни технологии.

През новата учебна година този вид обучение ще бъде приложено в една паралелка от 9 клас. Преподаването по метода на базирано обучение превръща урока в приказка със собствен сюжет, интересна история за проблем, който може да бъде решен или дейност, която може да бъде развита. Ученето се случва по пътя към представяне на решението. Предвижда се прилагане на нови методи на преподаване и оценяване, които развиват критичното мислене у учениците. Планирано е обучението да бъде в нов оборудван кабинет по природни науки. За създаването и оборудването на този кабинет училището спечели проект по Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”. „Новият оборудван кабинет ще ни даде възможност да работим за своята мисия – да достигнем до всички деца, помага ни да не забравим, че нашата основна работа е да подготвим учениците за истинския живот. Учениците не са еднакви, те не учат по еднакъв начин и не можем да ги оценяваме по еднакъв стандартен начин, затова трябва да работим иновативно”, е мотивът на учителите в гимназията, които са ангажирани с проекта, който дава статут на иновативно училище на „Св.св. Кирил и Методий”. Продължителността на проекта е 3 години.