Градският площад е оформен при кмета Иван Попдимитров

Язовир „Копринка” се започва по времето на Кою Ковачев

По време на кметуването на Иван Попдимитров от май 1939 година до 9 септември 1944 година се променя обликът на централната част на Казанлък. Тогава се ооформя централният градски площад, който днес носи името "Севтополис".


За глобалното решаване на благоустройствените проблеми на града общинското ръководство решава, че трябва да се изготви нов градоустройствен план по новия закон за градоустройство. Променя се изцяло обликът на центъра, освен градският площад, се изграждат новите представителни сгради на Пощата, Популярната банка, Военния клуб, започва да функционира в нова сграда кино „България”.

Общината отново сключва заем, но продължава благоустройството на града. Тротоарите се покриват с каменни и базалтови плочи. Изготвен е нивелационен план, закупени са и са положени нови водопроводни тръби.Следващият кмет и първият в новия строй в България след Деветосептемврийското въстание през 1944 година е Кою Ковачев. Той е начело на града от октомври 1944 година до март 1951 година. По професия е адвокат.

От 1947 г. в общината има двама помощник кметове. Основните усилия на новата власт са насочени към благоустрояване и хигиенизиране на града и селата. В периода 1945-1948 г. се павират площад „Свобода” и основните улици в Казанлък. Започва се изграждането на нова градска водопроводна и канализационна мрежа. Правят се първите сондажи в местността „Енински ливади” за получаване на допълнителни количества питейна вода за града и са построени обществени чешми. През 1945 г. започва изработването на Градоустрйствен план на Казанлък от арх. Сиромахов. Изработва се 3-годишен благоустройствен план на града за периода 1946-1948 г.

През 1945 г. се създава ТПК „Единство”. През 1946-1947 г. към Общината са образувани няколко стопански предприятия. Това са Млечна централа, Месоцентрала, Предприятие хотел-ресторант „Балкан”. Те са със смесено участие на РКС „Популярна банка” и на кооперации.

През 1946 г. е разкрито специализирано Акушеро-гинекологично отделение към местната болница. Пак през същата година е закупена скъпоструваща рентгенова апаратура и започват регулярни прегледи на пациентите. На 23 март 1947 г. започва строителството на хидровъзел „Георги Димитров”, днес язовир „Копринка”.

На 23 декември 1947 г. е открито заводското училище към Държавната военна фабрика, днес „Арсенал” АД. През 1948 г. се създава производството на предприятието, наречено по-късно ДИП „Първи май”. През 1949 г. е приет окончателният кадастрален план, а от 1950 г. започва изготвянето и на регулационен план.

Приет е план за строителство и благоустрояване за периода 1949-1953 г. През 1948 г. започва строежът на първата баскетболна площадка в града и се провежда първият баскетболен мач. На 18 май 1948 г. със съдействието на общината е създадено културно- просветно дружество на циганите в Казанлък. От 1950 г. датира идеята в града да се открие регионален клон на ДЗИ.