Първо съвместно заседание на фирмите от отбранителната индустрия на България, членуващи в Сдружението на българската отбранителна индустрия /СБОИ/ и синдикатите, се проведе в Казанлък.
Форум в този формат е без аналог до момента, заяви академик Стефан Воденичаров, един от съпредседателите на Сдружението .Участниците в разширеното заседание обсъдиха актуални въпроси на българската отбранителна индустрия, бъдещето на отбранителната индустрия, свързани с кадровото обезпечаване с нужните специалисти, социалната политика, партньорството с държавата, синдикатите и други.


Изразена бе тревога от отношението на държавата към българския ВПК и неговото привличане в реализацията на проектите, свързани с модернизацията на българската армия.


Участващите в срещата взеха решение да бъде отправено Писмо – покана до министрите на отбраната и на икономиката на Република България Красимир Каракачанов и Емил Караниколов, за провеждането на съвместна среща с фирмите от българския ВПК ,членуващи в СБОИ и ръководителите на синдикатите, на която среща да се обсъдят въпросите за отношението на държавата към българските фирми от отбранителната индустрия и мястото им в модернизацията на българската армия и обезпечаването на отрасъла с нужните кадри.


На форума в Казанлък бе изразена и тревогата на синдикалните организации в „Дунарит“ АД – Русе, във връзка с натиска на държавата спрямо предприятието и намалените поръчки и растящата тревога на работещите, вследствие на това.


Сдружението на фирмите от българската отбранителната индустрия /СБОИ/ е създадено преди 14 години като законосъобразен форум и единен глас за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми, свързани с отбранителната индустрия, с отбраната и сигурността на Република България, за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.


Към момента в 15-те фирми, членуващи в СБОИ, пряко или косвено са заети над 20 хиляди души или около 70 хиляди човека със семействата.