„Арсенал“ АД е предприятие, което успешно реализира своя Стипендиантска програма, с която осигурява изключително добри условия за обучение, работа, повишаване на квалификацията и кариерно развитие на работници и специалисти в дружеството. По тази програма са предвидени и финансови бонуси, като първите вече са изплатени на 31 арсеналци, изпълнили задълженията си по договорите за работа във фирмата не по-малко от 5 години след завършване на образованието си. Общата изплатена сума за тях надвишава 10 000 лева. По този начин дружеството изпълнява поетите ангажименти към своите кадри, които са имали желание да се развиват и повишават професионалната си квалификация.

Допълнителна финансова подкрепа на обща стойност 2000 лева получават и четиримата отличници от Факултета по машиностроене и уредостроене към Технически университет – София, Филиал Пловдив. Това са Ваня Николова, която бе отличена със сребърен медал и грамота от университета, Светослава Райчева, Ралица Яръмова и Янко Николов. Те завършиха обучението си за бакалавър по специалността „Машиностроене и уредостроене“ през 2021 г., а на официална церемония в Пловдив през май 2022 година тържествено им бяха връчени дипломите и грамотите за отличен успех.

През 2022 година 70 арсеналски кадри успешно завършиха учебната 2021-2022 година в Техническия колеж в Казанлък. Студентите в Колежа следват специалността „Технология на машиностроенето“ и след завършен трети курс получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“. 31 са арсеналци от общо 48 студенти в третия пореден Випуск '2019, които завършиха 3-ти курс с държавен изпит през 2022 година. Двама от тях са постигнали отличен успех – Мариана Абрашева и Валентин Влайков. С отличен успех завършиха втори курс и петима арсеналски колежани. В този випуск 25 работят в дружеството, а общият брой на студентите в курса е 38. Приключиха успешно първата си учебна година в Техническия колеж и 24 казанлъчани, 14 от тях са арсеналци.

Технически колеж - Казанлък, вече е в очакване на студентите от випуск 2022 година. По традиция прогнозите са най-голям брой от тях да бъдат отново от оръжейницата.

Всички тези цифри говорят, че най-голямото машиностроително предприятие в България – „Арсенал“ АД, полага особени грижи за своя кадрови потенциал, насърчава желаещите да се развиват в професионално отношение млади и амбициозни хора, подпомага обучението им и ги подкрепя финансово.