Евросъдът отхвърли иска за спирането на „Мобилен пакет I“ Европейският съд в Люксембург отряза българските превозвачи. Искът на страна ни за спиране на прилагането на „Мобилен пакет I“ до окончателното решение на съда по т. нар. „Голямо дело“ е бил отхвърлен, съобщиха от Съюза на международните превозвачи.
Съдът отхвърли иска за временно отлагане на прилагането на най-спорната разпоредба на "Мобилен пакет I" - периодичното връщане на камионите до мястото им на регистрация. През октомври 2021 г. Страната ни поиска отлагане на мярката до окончателното решение на Европейския съд по делото, заведено от нея и още 8 държави - членки на ЕС - Полша, Кипър, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Малта и Румъния.
С условията на пакет мобилност се правят драстичната промени на икономическата действителност, поставящи фирмите превозвачи от Източна Европа в неравностойно положение. Друг довод са доказаните необратими последици върху околната среда, които ще предизвикат принудителните празни курсове на камионите, което ще увеличи въглеродните емисии, въпреки изказаните намерения по „зелената сделка“.
През 2020-а Съюзът на международните превозвачи сигнализира за сериозни социално-икономически последици от мярката сред българския транспортен бранш.
С решението си Европейският съд на практика отказа всякаква възможност за намаляване на вредите от прилагането на „Мобилен пакет I“.
Според Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи целта на големите западни държави в ЕС е да могат да контролират и камионите, и шофьорите дали спазват изискването на пакета. Според него обаче това може да се прави само от компетентните органи в страната, където е издаден лицензът на превозвача. „Същото важи и за връщането на шофьора на всеки 2 месеца в родината, защото е свободен гражданин и може да си кара полагаемата му се почивка в чужбина“. Задължителното връщане на камионите и водачите е в сила от 21 февруари, и след решението на съда не може да бъде отложено.
Това ще донесе доста загуби на българските превозвачи, защото не за всички ще има поръчки за доставки на товари от Западна Европа за България. Има вероятност българските транспортни предприемачи да отворят свои фирми в тези страни от Европа, където сега оперират, и да плащат там данъци и осигуровки, а не у нас. Така българският бюджет ще се лиши от сигурни приходи.