Клуб "Млади възрожденци" към Основно училище "Христо Ботев" в казанлъшкото село Енина навърши 5 години. Малките възрожденци отпразнуваха рождения ден с подобаващо тържество. Клубът официално е основан на учредителна сбирка, проведена на 14 ноември 2014 г., само две седмици след честването на 200-годишния юбилей на енинското учебно заведение. Учредяването става в училищната музейна сбирка в присъствието на 15 учредители - 12 ученици, на директора на училището, която става почетен член, и двама учители, ръководители на клуба.

"Бъдещето се гради в настоящето, но се корени в миналото", е мотото на клуба, който е част от Национално движение "Млади възрожденци", състоящо се от няколкостотин ученически клуба от училища от цялата страна, както и от клубове от училища на българи, живеещи в чужбина. Енинският клуб е един от най-рано създадените - сред първите тридесетина, и е сред учредителите на Националното движение, участник в първата и във всички следващи досега Национални срещи на клубовете "Млади възрожденци". Движението пък е своеобразна младежка секция към Общобългарски комитет "Васил Левски" със седалище в София.

Всички ученици, участвали в енинския клуб през годините, с голямо желание се включват в клубните инициативи и изяви. Най-активните досега сред тях са Мария Тодорова, Мария Кукова, Анна Кукова, Тея Бонева, Яна Димитрова, Христина Тодорова, Калоян Торлаков, Наско Хътов.

Практическата дейност на клуба е богата и разнообразна. Учениците подготвят и представят празнични програми или участват в общоучилищни и извънучилищни инициативи, посещават периодично самотните хора в селото, домове за възрастни хора в Казанлък и Дома за медико-санитарни грижи за деца с увреждания в с.Бузовград, организират и провеждат дарителски кампании с благотворителна цел, занимават се с издирвателска родословна и краеведска дейност, участват в национални и регионални ученически конкурси, подготвят и представят пред съучениците си традиционни български обичаи и обреди. Малките възрожденци са "осиновили" и се грижат за местни паметници и забележителности като бюст-паметника на основателя на енинското възрожденско училище архимандрит Онуфрий Хилендарски, за двувековното дърво - кестена в двора на енинския храм "Свети Георги" и други. Учениците поддържат постоянна интернет връзка с Общобългарския комитет "Васил Левски" в София и свой сайт, участват в радио- и телевизионни интервюта, както и в ежегодния карнавал по време на Празника на розата, организират и провеждат свои увеселителни инициативи.

Клубът е награждаван през 2015 и 2016 година с Почетна грамота от Община Казанлък за активна дейност. През февруари 2015 г. става носител на трета национална награда за цялостна и за подчертано социално ориентирана клубна дейност. През октомври същата година е отличен с първа национална награда - клубът е обявен за "Клуб на месеца" за цялата страна, с право на участие в работата на Националната среща на клубовете през 2016 г. На 1 ноември 2016 г. специална награда печели Тея Бонева от индивидуално участие в национален фотоконкурс, посветен на Празника на народните будители. През май 2017 г. децата са отличени с първа национална награда за активна социална дейност на клуба. Калоян Торлаков е носител на индивидуална награда от участие в краеведски конкурс в Стара Загора.

Благодарение подкрепата и съдействието на директора на ОУ "Христо Ботев" Детелина Начева, на учителите Цвета Рименова, Татяна Бонева, Светлин Стефанов, Анелия Иванова, Теодора Стоева, на класните ръководители на учениците от клуба, на Дешка Минчева, на читалищния секретар Аня Дерменджиева и на всички съпричастни към патриотичната идея, клубът на малките възрожденци от село Енина се превръща в пример за родолюбие.