Екоконкурс за деца обяви Регионалната инспекция по околната среда и водите

Конкурс за деца от 5 до 10 години от областите Стара Загора, Сливен и Ямбол, обяви Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора. Темата е „Само една планета” - проект в рамка, с тематичен фокус „Да живеем устойчиво в хармония с природата”. Проектът в рамка следва да бъде изработен от отпадъчни материали. Няма ограничения за вида на материалите и техниката на работа. Краен срок за предаване на творбите е 2 юни 2022 г., включително. Жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Стара Загора, ще разгледа постъпилите проекти, ще оцени и класира конкурсните творби и ще излъчи победители, като критериите за оценяване са оригиналност, ясно изразено послание и екологична значимост.

Награждаването на номинираните ще се състои в Заседателна зала на РИОСВ – Стара Загора, на 7 юни 2022 г., вторник от 11 часа. Проектите на участвалите в конкурса ще бъдат предоставени на РИОСВ-Стара Загора и поставени на общодостъпно място с цел популяризиране на екопосланията на участниците. Същите могат да бъдат използвани като информационни материали. Всички проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на екоинспекцията.
Целта на конкурса е да се постави акцент върху изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и замърсяването, като същевременно се насърчават хората навсякъде по света да живеят в хармония с природата.