Тестовете са безплатно предоставени от Министерството на здравеопазването, до 10 лева е цената за пробовземане и издаване на сертификат

Министерството на здравеопазването публикува Списък на лечебните заведения с лаборатории и самостоятелните медико-диагностични лаборатории, с които са сключени договори за предоставяне и извършване на бързи антигенни тестове. В Казанлък това са ДКЦ „Поликлиника – Казанлък“ ЕООД и МДЛ „Севтополис“ ЕООД.

В цялата страна такива договори са сключили 162 лечебни заведения с лаборатории и самостоятелни медико-диагностични лаборатории. Съгласно договорите, тези болници и лаборатории работят с безплатно предоставени от Министерството на здравеопазването тестове. Пределната цена, която те могат да определят за пробовземането и административната работа, свързана с отчитане на резултатите в Националната здравно-информационна система и издаването на сертификат за изследване, е до 10 лева.

В област Стара Загора останалите лечебни заведения и лаборатории се намират в областния град и са: УМБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД, МЦ „Селена“ ЕООД, СМДЛ "Биоком 98" ЕООД, „Новалаб – СМДЛ“ ООД, „ДКЦ 1 – Стара Загора“ ЕООД, МЦ „Трета поликлиника“, СМДЛ "Рамус“ ООД – клон Стара Загора.