Два кабинета по информационни технологии в СОУ " Екзарх Антим Първи" ще бъдат оборудвани с нова техника

В СОУ „ Екзарх Антим Първи” в Казанлък в рамките на тази учебна година ще бъдат реализирани два проекта към Министерство на образованието, свързани с модернизацията на училището. То е едно от 40-те училища в страната и единственото в област Стара Загора, включено в проект на Министерство на образованието, в рамките на който на учениците от една паралелка в училището ще бъдат осигурени 40 таблета. С тях ще работят учениците от 5а клас, такъв е изборът на училищното ръководство. Таблетите ще бъдат използвани в учебния процес, като с таблет ще разполагат учениците от паралелката и всички учители, които преподават на този клас. Проектът е на стойност 25 хил.лв.
В рамките на друг проект на Министерство на образованието в СОУ „ Екзарх Антим Първи” ще бъдат оборудвани два кабинета по информатика и информационни технологии с нова модерна техника. 37 терминални устройства за видео и интернет приложения ще бъдат монтирани в двете класни стаи, като компютрите ще бъдат управлявани и контролирани от преподавателите. 35 хиляди лв. е стойността на този проект, като училището участва с 15 хил.лв. – събрани от дарения на родители .
Пред родители бе представена платформа, която разполага с голям набор разработени материали, които могат да бъдат ползвани от учениците по всяко време и на всяко място, т.е не само в класната стая. „ Това ще бъде по избор на учениците със съгласието на техните родители. Предстои да бъде закупен лиценз. 365 дни в годината те ще имат достъп до тази платформа”, коментира директорът на училището Радиана Стефанова. Представен бе и интерактивен дисплей, който може да бъде използван за обучение. Идеята е стъпка по стъпка да бъде модернизирано училището.