Държим 1-во място в ЕС по риск от бедност

България е страната в Европейския съюз с най-много хора, живеещи в риск от бедност и социално изключване - 2 млн. 767 хиляди или 39% от цялото й население. Една трета от българите живеят в тежки материални лишения, сочат данни на Евростат за 2017 година, цитирани от Economy.bg. Изследването на Европейската статистическа служба е по повод Международния ден за изкореняване на бедността.

Средно в ЕС процентът на хората, които живеят в риск от бедност и социално изключване, е 22.5 на сто или в реални цифри това са 113 млн. души.

След нас са Румъния с 36% и Гърция с 35% дял на населението в риск от бедност.

Най-нисък дял на хора в риск от бедност е регистриран в Чехия - едва 12%, следвана от Финландия и Норвегия - с по 16%.