От днес до 20 август над два милиона пенсионери ще получат допълнително по 50 лева към пенсиите си. Еднократната помощ ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Те са отпусната допълнително по бюджета за Държавно обществено осигуряване. Осигурени са от правителството за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансфери на централния бюджет. Кабинетът е одобрил това като антикризисна мярка.
С Решение на Министерския съвет № 525/30.07.2020 г. до 31 август е удължен срокът на извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с пандемията от коронавирус. С това се удължава срокът за експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК до края на месец август. Тяхното действие ще продължи още 3 месеца след отмяната – т.е. до 31 ноември включително.

по информация от НОИ