До 17 ноември трябва да стартира обучението на възрастни за придобиване на компетентности в прогимназиален етап в 8 училища в Старозагорска област. Това са училища в общините Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня и Гълъбово. Сформирани са 14 групи със 170 участници. В основното училище в Николаево са сформирани и още две групи за ограмотяване в начален етап на образование с 29 участници. Това стана ясно по време на информационна среща с представители на училищата, включени в проекта „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която се проведе в четвъртък в РУО – Стара Загора.

„Това са хора, отпаднали от образователната система и сега имат нов шанс отново да се включат“, заяви ръководителят на регионалния екип в РУО Митко Пеев. За периода на обучение те ще получават стипендии за присъствие и за успех. Основната цел на курсовете е да се улесни по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка на обучаемите и директно участие на пазара на труд

Тазгодишните курсове за придобиване на компетентности в прогимназиален етап се провеждат за първи път в страната. През изминалата година са били ограмотявани възрастни в 9 училища в Стара Загора, Казанлък, Мъглиж и Гълъбово само в начален етап на образование. Тогава участниците са били 251 в 19 групи. От тях 215 са положили финален изпит и са получили документ за завършен етап на основно образование.