- През 2020 се очаква пик в подмяната на личните документи на българските граждани

- Личните документи могат да се подменят и предсрочно

Глоба от 20 до 150 лева ще понесе всеки, който не е спазил срока за подмяна на личните си документи и се легитимира с лична карта или международен паспорт с изтекъл срок на валидност. Такива санкции са предвидени в Закона за българските лични документи. От Министерството на вътрешните работи напомнят, че крайният срок за подаване на заявление за нова лична карта е 30 дни след датата на изтичане на валидността на документа.

Санкция се налага и на всеки родител, който не е направил необходимото да издаде лична карта на детето си. Родителите на дете, навършило 14-годишна възраст, са задължени в 30-дневен срок от навършване на възрастта да подадат заявление за издаване на лична карта. Заявлението се подава в присъствие на детето и на един от родителите.

С оглед улесняване на административното обслужване, избягване натрупването на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, в края на ноември 2019 година от ОДМВР-Стара Загора призоваха гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за предсрочната им подмяна.

Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ по-рано, още през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи. Очаква се второто полугодие на 2020 година да бъде значително по-натоварено.

Българските граждани с постоянен адрес на територията на област Стара Загора могат да подават заявления за издаване на лична карта и/или паспорт с обикновена услуга (до 30 дни) във всяко Районно управление на територията на област Стара Загора (Първо РУ – Стара Загора, Второ РУ – Стара Загора, РУ - Казанлък, РУ - Чирпан, РУ - Раднево и РУ - Гълъбово). Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията.