Еднократната помощ от 300 лева за ученици, записани в първи и осми клас в държавните и общинските училища, до момента е отпусната на близо 60 хиляди семейства, сочат данните на Агенцията за социално подпомагане.
Кандидатстването за този вид подпомагане започна във средата на лятото и продължава до 15 октомври, като отпускането на средствата вече не се обвързва с доходите на родителите.
Целта е семействата на децата в първи и в осми клас да бъдат подкрепени при подготовката на учениците в началото на учебната година.
Кандидатства се по настоящия адрес на един от родителите. Формулярите са качени на страницата на АСП и могат да се подават и по електронен път.
Спрямо данните от миналата година име повишен интерес, отбелязват от просветното министерство.
Родителите трябва да предоставят бележка от училището, че детето е записано в първи или осми клас. Важно е да се знае, че помощта се получава на две части – през първия и през втория срок.
Средствата подлежат на връщане при натрупване на 5 и повече неизвинени отсъствия в рамките на месец или ако ученикът прекъсне обучението си.
636 за миналата година са били заповедите за възстановяване на получената сума при първокласниците. Значително по-голям е броят при осмокласниците - над 1500, уточняват от МОН.