Дистанционно ще се обсъжда Планът за  интегрирано развитие на община Казанлък Община Казанлък кани казанлъчани на неприсъствено обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Казанлък за периода 2021 – 2027 година. Очакваме вашите препоръки, мнения и коментари по проекта на ПИРО 2021-2027. Документът определя регионалното и пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети.

Разгледайте общата рамка на Стратегическата част със заложените приоритети и мерки за развитието на община Казанлък до 2027 година на следния линк: https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1635770169-PIRO-Publichno-obsazhdane---v3.pdf

Целият документ е публикуван за разглеждане на линка: https://www.kazanlak.bg/common/pdf/Proekt-PIRO_Kazanlak_10.2021.pdf

Всички заинтересовани жители на общината могат да изпратят своите коментари на електронна поща: v.dimitrova@kazanlak.bg в срок до 10.11.2021 година.