„Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020г. и развитието на българското земеделие“ е темата на предстояща дискусия идния четвъртък, 26-ти октомври, организирана от Община Казанлък в
залата на Информационния център на ул.“Искра“№4.
По покана на организаторите в обсъжданията ще участват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, ПП„Обединени земеделци“ на национално и местно ниво, Националния клонов съюз на
производителите на етерично-маслени култури, фермерски асоциации, институти, земеделски производители, местната власт и граждани.
Главните теми за разглеждане са „Промените в Общата селскостопанска политика на ЕС и предизвикателствата пред развитието на българското земеделие и малките населени места“ и „Възможности за подпомагане на
производството и пазарната реализация на етерично-маслените култури„.
Началният час на широкоформатната дискусия за бъдещето на земеделието в България и ЕС е 10.00 часа.