На 1 юни светът отбелязва Денят на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда в Женева през 1925 година.

Идеята за отбелязване на този ден идва същата 1925 година, когато китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони - китайски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие. По-късно неговата инициатива е продължена.

Веднага след това започва празнуването му в България на 8 май под патронажа на княгиния Евдокия и по-късно на съпругата на Борис III. У нас след 9 септември 1944 година новото му празнуване започва след 1949 г. Тогава денят официално е обявен за Международен ден за защита на децата. А през 1950 г. 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.

Този ден е един от най-запазените празници за децата.