Честваме 152 години от рождението на Георги Кирков- Майстора


С дискусия на тема „Посланията на Георги Кирков и нашето съвремие”, организирана от Дискусионен клуб за леви идеи „ГЕОРГИ КИРКОВ”, в Казанлък ще отбележат 152 годишнина от рождението на публициста - социалист и профсъюзен активист Георги Кирков.

Роденият в Плевен виден български общественик на 19 и началото на 20 век има кратка казанлъшка биография, която оставя ярки следи в историята на социалистическото движение и публицистика.

През 1897 година, по предложение на Кирков конгресът на БРСДП в Казанлък слага началото на вестник „Работнически вестник“. Конгресът възлага редактирането на Георги Кирков и Евтим Дабев.
По време на работата си по вестника, който до 1899 се издава в Казанлък, Кирков се доказва като талантлив публицист и сатирик. Пише множество фейлетони и памфлети, сред които по-известните са: „Политическа зоология“, „Вълк-водач“, „Магазията на господин Фърдю Манафски“, „Как дремиградските дервиши премахнаха гладурията“.
По предложение на редакторския колектив на „Работнически вестник“ и на читатели на вестника, през 1900 Георги Кирков издава част от произведенията си в отделна книга: „Дремиградски смешила“. Произведенията си подписва с псевдонима Майстор Гочо Зуляма, откъдето идва и прозвището му – Майстора.

На конгрес на БРСДП през 1898 година Кирков е избран за член на Централния комитет на партията, какъвто остава до края на живота си. На конгрес през 1899 година БРСДП решава редакцията на „Работнически вестник“ да се премести в Стара Загора.

Днес къщата, в която се е помещавала редакцията на вестника в Казанлък е собственост на БСП. Оградена е и затворена за ремонт, който не езапочал, а паметната плоча, поставена за прослава делото на издателите Кирков и Дъбев е знайна за малцина, макар и открита преди повече от десетилетие.


Последователи на делото на Майстора ще поднесат от 18 часа венци ицветя пред паметника му в казанлък, в близост до къщата, в която се е издавал вестника. Преди това, от 15 часа в конферентната зала на хотел "Палас" в града ще се проведе и научната дискусия, посветена на посланията на Георги Кирков.

В нея ще участват Георги Пирински, Велислава Дърева, проф. Димитър Генчев, Къдринка Къдринова, Ани Пиринска.сн: гробът на Георги и Тина Киркови в София

Животът на видния български публицист, социалист и общественик започва и свършва през август.
Майсторът умира преди 100 хгодини, на 25 август 1919 година в София, навършил десет дни по- рано 52 години.