Бюрто по труда в Казанлък обяви свободните работни места към 30 юни

Продължава търсенето на квалифициран медицински персонал е видно от справката на Бюрото по труда в община Казанлък.

Медицинските институции са заявили необходимост от трима педиатри, един хирург, двама лекари без специалност, един анестезиолог, пет акушерки и десет медицински сестри.

Най много са свободните работни места за настройчици на металорежещи машини, за които се изисква средно техническо образование. Предприятията в общината са обявили и 12 работни места за оператори на пресови машини и петима оператори на металорежещи машини.

От учителските места в Бюрото по труда е останало незаето едно работно място за преподавател по немски език, за което се изисква висше образование и компютърна грамотност. Същите изисквания са поставени и за един учител в детска градина и един в целодневна организация на учебния ден в начален етап.

Община Павел Баня има заявени към Бюрото по труда свободни работни места за 15 машинни оператори за навиване на конци и прежди и 9 оператори за шиене на текстилни изделия.
Дирекция „Бюро по труда“ обявява списък на свободните работни места без да оповестява работодателя, съгласно чл. 13, ал. 2 от ППЗНЗ.

Активно търсещите работа получават информация за незаетите работни места от трудови посредници. Необходимо е, обаче, те да отговарят на изискуемите условия за приемане на работа, поставени от работодателя.