62 400 лева ще е бюджетът на фондация „Чудомир” за 2017 година. Този бюджет представи пред две постоянни комисии на Общинския съвет председателят на фондацията Борис Кърчев, който е и председател на ПК по култура в местния парламент.


Фондацията, която бе създадена с цел да подкрепя дейности, свързани със събирането, изследването и популяризирането на Чудомировото творчество, ще разполага с 62 400 лева основно за провеждане на празниците, посветени на Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Най-голямото перо в разходите тази година са предвидени за постановките, включени в „Комедийният хит на сезона”, които са 6 и са от последния творчески сезон на театрите. 18 500 лева са предвидени за театралните спектакли, следват разходите за концертите, които са изчислени на 9900 лева, а след тях е финансовото обезпечаване на 5-те конкурса в размер на 8908 лева. За всички събития в богатата празнична програма са предвидени средства за тяхното осъществяване, включително и за отопление на залите, където ще провеждат събитията.

Разчетите за приходите показват, че от продажба на билети се очакват 34 160 лева, от дарения – 6469 лева, а от бюджета на община Казанлък – 20 000 лева. Наличен е и преходен остатък в размер на 1770 лева.


24-те празници, посветени на Чудомир, започват на 25 март, в деня на неговото рождение, и приключват на 1 април. 30 културни събития ще изненадат казанлъчани и гостите на града.