Проектобюджетът и Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2017 година ще бъдат гледани на първо четене на 23 януари, понеделник, от 9.30 часа в залата за заседания на Общинския съвет – т.нар. зала „Инфра”.

Общият размер на общинския бюджет за тази година е 46 924 945 лева. Инвестиционната програма ще се изпълнява във финансовите рамки от 7 044 546 лева.

Проектите на бюджета и на Инвестиционната програма бяха представени на обществено обсъждане на 28 декември 2016 г., Двата важни документа за работата на община Казанлък през настоящата година са публикувани на сайта на Общински съвет-Казанлък.

Второто четене е насрочено на 31 януари 2017 година от 9.30 часа, когато се свиква редовното заседание на местния парламент.

Заседанията на Общинския съвет са открити за гражданите.