Бум на свободни работни места за детски учители
Ранното пенсиониране на учители в детските градини и училищата, както и финансовият фактор – незначителна разлика в заплатите на различните степени учители: учител - старши учител -главен учител, което поражда липса на стимул за работа, са сред основните причини за нарастващия брой свободни работни места за учители. 65 са незаетите позиции за преподаватели в предучилищното и училищното образование в община Казанлък. Към днешна дата е регистриран бум в търсенето на учители в детските градини - 18, както и на възпитатели в начален етап - 12. Търсят се още преподаватели по различни предмети – химия, биология, история, музика, физическо възпитание, география, философия, информатика, изобразително изкуство. В редица училища в момента върви приемът на документи на кандидатите за свободните позиции, така че до 15 септември учебните и детските заведения ще бъдат окомплектовани с преподавателски екипи, смятат представители на местната образователна система.

Недостигът на машиностроители се налага като трайна тенденция в пазара на труда в община Казанлък. Промишлеността на Казанлък продължава да търси специалисти с машинни специалности. Свободните позиции са за машинни оператори, стругари, работници за сглобяване на детайли, монтажници, шлайфисти, шлосери и други професии, необходими за производствените предприятия в града. Отсъствието на качествено средно професионално образование в сферата на машиностроенето през последните години дава своето отражение сега.

За неспецифични в регона професии като крупие също няма желаещи – наблюденията показват, че от месеци позицията е свободна, дори през август е нараснала бройката на търсените за тази работа хора. Агрономи, химици, микробиолози, медицински сестри, адвокатски сътрудник са сред незаетите позиции за висшисти.