Данни за избирателната активност в Старозагорска област към 17 ч.

Местни избори

Община Стара Загора – 39.55%
Община Казанлък – 40.09%
Община Чирпан – 47.47 %
Община Раднево – 51.20%
Община Братя Даскалови – 55.10%
Община Гълъбово – 46.28%
Община Павел баня – 56.10%
Община Мъглиж – 47.56%
Община Опан – 70.83%
Община Гурково – 47.81%
Община Николаево – 55.28%

Общо за областта – 43% - 127 653 души


Национален референдум

Община Стара Загора – 34.30%
Община Казанлък – 30.72 %
Община Чирпан – 31.95%
Община Раднево – 44.72%
Община Братя Даскалови – 29.98%
Община Гълъбово – 25.36%
Община Павел баня – 27.92%
Община Мъглиж – 27.54%
Община Опан – 41.10%
Община Гурково – 29.64%
Община Николаево – 25.62%

Общо за областта – 33% - 100 280 души