Проф. Олга Младенова от Университета в Калгари, Канада, днес се потопи в богатия архив на Общинска библиотека „Искра” в Казанлък. Проф. Младенова проучва как се е променял новобългарският език. Със съдействието на директора и на работещите в библиотеката тя има възможността да работи със съхраняваната в културния институт колекция от ръкописи. Особен интерес представлява ръкописен дамаскин* от 19 век. За нуждите на своето сравнително изследване за съдържанието и езика на тези книжовни сборници канадският учен с български произход обикаля света и страната, като в казанлъшкия източник вероятно има нови и интересни за нея факти. Ръкописът е сборник от дамаскинарски тип, писан на кирилица в началото на 19 век, с непоследователен църковнославянски правопис. Интересът към съхранявания в казанлъшката библиотека документ е продиктуван от факта, че повечето дамаскини са писани в по-ранни векове.

Професор Младенова е един от малкото учени българисти извън страната, който се занимава с огромен успех с историята на българския език и българската литература през епохата на прехода от Средновековието към Новото време.

„Само преди ден получихме писмо от директора на Института за литература при БАН доц. Елка Трайкова, с което се отправя молба към ОБ "Искра" да разреши на проф. Олга Миланова да работи с нашата колекция ръкописи – споделя директорът на библиотеката Анна Кожухарова. - Екипът ни с радост откликна на този интерес и предостави условия за научната дейност на проф. Младенова.”

Домакините ще подарят на гостенката от Канада книга, посветена на емблематичния Фестивал на розата в Казанлък, в чието издаване участие има и ОБ "Искра".

Общинска библиотека "Искра" е най-мащабното книгохранилище на територията на община Казанлък, съхраняващо и популяризиращо разнообразието на книжовното наследство. Богатството от колекции във фонда на библиотеката отдавна е признато от научните среди и повод за гордост за казанлъшката общественост.

Учени от цял свят проявяват интерес и правят своите проучвания, което е световна атестация за нашия град като средище на духовността. За последните 5 години отделни колекции от фонда "Редки и ценни издания" са били обект на внимание на специалисти от САЩ, Русия, Гърция и Атон, България и Израел, Македония, Чехия, Сърбия и други.

Казанлъчани и гости на града ценят и организираните множество изложби на тези издания. За учениците екипът на библиотека "Искра" периодично провежда уроци и беседи, превърнали се в традиция и очаквано докосване до историята на книгата и изкуството на книгосъставянето.

*Дамаскините са летописни преписки към църковно-богослужебни книги. Постепенно дамаскините се превръщат в църковни сборници с поучителни слова и жития. Появяват се в края на XVI в западните български земи и просъществуват до средата на XIX век. В голямата си част дамаскините са написани на прост, достъпен за обикновените хора език.

Обичайно дамаскинът е вид украса върху метално или кожено занаятчийско изделие, чиято етимология произлиза от град Дамаск.