Благотворителна изложба за "Детство без насилие" Сдружение „Жените на Казанлък“ организира Благотворителна кулинарна изложба – базар под надслов „За децата на Казанлък“.Събраните средства ще бъдат използвани в подкрепа на кампанията ни Защитено пространство "Детство без насилие“.

Пространството ще бъде открито в Младежки дом, за индивидуални и групови консултации и тренинги с деца и семейства, пострадали от домашно насилие и агресия в училище и /или риск.В новото защитено пространство специализиран екип от психолог, социален работник и педагог ще оказват психологическа помощ и подкрепа за преодоляване последиците от преживяното насилие.

„Всяко дете има право на защита от всички форми на насилие – споделя Стела Кехайова, председател на сдружението – Всяко дете има нужда от своята спасителна мечта, за да се почувства значимо, защитено и сигурно. Вярваме, че обществеността в Казанлък ще откликне на идеята ни, ще подкрепи усилията ни за създаване на Защитено пространство “Детство без насилие“.

Изложбата ще се проведе на 20 юни, от 17.30 часа в Младежки дом - Казанлък.

За повече информация – тел.0893424797