Библиотеката подреди изложба за Константин Колев

С изложба "Живот в провинцията" Общинска библиотека „Искра” почита 90-годишнината на писателя и журналиста Константин Колев, чиято съдба на творец е дълбоко свързана с Казанлък и Казанлъшкия край.

Показани са книгите на Константин Колев, статии от вестник „Искра” за него и за творчеството му, стихотворение, което Кънчо Стоянов му е посветил и други интересни материали.
Изложбата може да бъде разгледана в Читалнята на Общинска библиотека „Искра” до края на месец ноември.

Константин Колев е роден на 22 ноември 1930 г. в с. Нова махала. Учи средно образование в Казанлък, след което завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Пътят му на журналист и писател започва в редакцията на вестник „Искра”, в която е редактор от 1954 до 1963 година.

През 1954 година написва първия си разказ. Автор е на 17 книги с проза. Тематиката е свързана най-вече с живота в българското село през онзи период, но също така и с градски мотиви. Според литературната критика Константин Колев е едно от най-представителните имена на казанлъшката литература след Чудомир.

Творчеството на писателя е здраво свързано с патриотично-гражданската и хуманистичната насоченост на българската литература от миналото.
Най-известни и любими негови произведения са „Живот в провинцията” (1979) – размисли и спомени за Чудомир; „Хляб и рози”, която излиза след смъртта му – разказ за събития в Казанлъшкия край, за розата, розотърговците и розопроизводителите; „Счупеният рог” (1959); „Здравей, грешнико” (1974); „Матей” (1977) и др.