Библиотека на играчките отваря врати в Казанлък Единствената на територията на област Стара Загора „ Библиотека на играчките“ отваря врати в Казанлък, по инициатива на местното сдружение „Бъдеще за децата“. Библиотеката е съвместна инициатива на сдружението и WWO Bulgaria, съобщи Невена Трифонова, пресаташе на Сдружение „Бъдеще за децата“.
„Библиотеката на играчките“ е създадена и ще работи по методиката на Фондация за децата в риск по света. В основата на Библиотеката, е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа на детското развитие и предотвратяване на изоставянето, допълни Невена Трифонова.
За Библиотека на играчките ще се грижи специален библиотекар, обучен от WWO в изпълнението на програмата.
Подобни Библиотеки функционират в още в 19 партньорски организации на казанлъшкото сдружение в Дебелец, Пазарджик, Плевен, Търговище, Бургас, Варна, Шумен, Нови Пазар, Велики Преслав.