Тъмна стаичка в изборните секции вече няма да има. Ще има непрозрачен параван. Около машините за гласуване няма да има такива паравани, тъй като те самите си имат включени такива, заявиха от Централната избирателна комисия.
Другите новости са, че от машината вече няма да излиза разписка, а ще излиза "бюлетина от машинно гласуване. Тя ще има почти идентично съдържание като от разписката - ще съдържа номера на секцията, номера на машината, от която излиза, вотът на избирателя, както и името и номерът на партията, за която е гласувано, и името и номера на кандидата, ако има преференции.
Според закона хартиените бюлетини и електронните трябва да се пускат в две различни кутии, като ЦИК е взел решение това да става в прозрачни кутии. Всяка от тях ще има надпис коя за какво е. Обсъжда се какво да се прави ако избирателите объркат кутиите - единият вариант е след края на изборния ден просто да се преброяват както другите, тоест - няма как вотът да е невалиден, коментират от комисията..
Техническото осигуряване на видеонаблюдението на изборите е възложено на Министерски съвет.
Избирателите трябва да са спокойни - камерите няма да снимат гласуването и няма да развалят тайната на вота. Устройствата ще се включват лесно и бързо, ще се включват от членовете на СИК, уточниха от ЦИК.
Излъчването от камерите няма да е на живо в сайта на комисията, ще бъде изградена отделна платформа за това, вероятно с линк към него. 12 000 стрийма ще бъдат направени на този сайт, и така всяко броене на бюлетини в края на деня ще е видно.
Ако се спре живото излъчване, камерите ще записват, за да може по-късно да се гледа.
Заснема се не само преброяването на гласовете, но и въвеждането на данните в протокола, и подписването му от избирателните комисии, чак след това е възможно камерата да бъде изключена.