Без телефони в училище?

Промяна в Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, която да вмени задължение за подписване на договор между образователната институция и семейството, включващ и изрична забрана за притежание и ползване на мобилен телефон в учебен час.

Това предлага Синдикат "Образование" на българските законотворци, в специално писмо, разпратено до медиите в България. Целта е да се намери обществен отзвук на предложението, категоричен е д-р Юлиян Петров, председател на Синдикат "Образование " към Конфедерацията.


Според предложението, забраната за смапфони в училище трябва да върви паралелно с политиката за дигитализация, като МОН по-бързо трябва да осигури дигитални устройства на образователните институции за работа в час като таблети, монитори, интерактивни дъски и други, които да привлекат интереса на децата и учениците.
По данни на синдиката, 85% от българските ученици разполагат със смартфони, като приблизително 95% процента от тях имат профил и във Фейсбук. Моделите и цените на ученическите смартфони обикновено надвишават тези на техните родители, а средната им цена надвишава твърдо минималната работна заплата.

От Синдиката допълват, че използването на мобилни телефони в учебен час е новия обществен дебат, в който страните родители и учители кръстосват своите усещания за възпитание и социализация, а от МОН неутрално цитирали текста от училищния закон, според който „Учениците да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове.“

Според представителите на просветната гилдия в Синдикат "Подкрепа", нуждата от регулиране на използването на мобилни устройства се появява още през 2008 година, когато над 50% от българските ученици вече разполагат със смартфони, но до момента реакция от страна на властта и Министерството няма.
В разпространеното писмо се предлагат и модели на различни европейски страни за справяне с проблема.