Да следват мечтите си, да са упорити и всеотдайни, защото "Арсенал" има нужда от тях.

Това пожелание чуха 58-те колежани от първи и втори курс на Техническия Колеж в Казанълк, които работят в "Арсенал", в коледно приветствие от Ръководството на дружеството.

Те бяха насърчени да не пестят силите си за професионалното си усъвършенстване и израстване, защото само така се променя и живота на хората.


Голяма част от колежаните са и стипендианти на "Арсенал", които след завършване на обучението си ще останат на работа във фирмата, по договор.

Колежаните бяха привествани от директора по техническите въпроси на "Арсенал" Христо Стрешков, ръководителят на отдел "Техническо развиите" инж. Владимир Чучумишев, който е и общински съветник от групата "Експерти за Казанлък" и от координатора на студентската прогама във фирмата Николай Куцаров.

От началото на месеца колежаните са в собствената на Техническия колеж към ТУ- София, в бившата сграда на СПГ по строителство в Казанлък.

Сградата бе ремонтирана, благодарение на инициирана от "Арсенал" дарителска кампания сред бизнеса в Казанлък, като по този начин бяха събрани над 380 хиляди лева. Малко над 100 хиляди лева е арсеанлският принос в това.

Прз пролетта на следващата година ще има нова такава кампания, в която ще се набират средства за доършване на цялостния ремонт и обновление на повече от 50 годишната сграда.