На 9 юли 2024 година в Общинска библиотека „Искра” се открива изложба под заглавие „70 години от построяването на стената на язовир „Копринка””. За първи ден на строителството се смята 27 март 1947-а. Първият кубик бетон на стената се излива през пролетта 1949 година. Строителството не е било още механизирано и от кариера "Гюрля" камъните се превозвали с конски каруци.

На 11 юли 1954 година стената е завършена и се издига дълга 620 метра и висока 40 метра.


В изложбата са представени книги, вестници и други материали, които са подбрани от фонда на Отдел "Краезнание" и могат да бъдат ползвани от посетителите на място.

Изложбата е на разположение до края на юли в Читалня.