500 лева да получават пълнолетни родители за новородено дете в община Казанлък

500 лева да получават пълнолетни родители за новородено дете в община Казанлък.

Това е предложението, внесено от общинските съветници на Левицата в канцеларията на Общинския съвет на Казанлък, между първото и второ четене на Бюджет 2019 на община Казанлък.

То трябва да бъде гласувано по време на второто четене на бюджета, което е в понеделник, 4-ти февруари.

Същината на внесеното предложение от социалистите е, младите семейства в община Казанлък да получават финансова помощ в размер на 500 лв. за новородено или осиновено дете. Помощта да бъде насочена към родители, навършили 18 години към датата на раждане на детето, поне единият от тях да е с постоянен адрес в общината през последните 2 години и да са със завършено средно образование. Съветниците предлагат още родителите да не плащат общински такси за ползване на детски ясли и градини. Сумата, възлизаща за това на 748 хиляди лв. да е за сметка на общинския бюджет, предлагат те.

Мотивите им за тези предложеиня са, че с "реализирането на тези мерки ще има социален ефект и ще сеподпомогнат младите семейства, както и раждаемостта, ще се стимулира отговорното родителство и ще допринесат за изпълнение на целите и мерките, заложени в Общинската стратегия за демографско развитие на община Казанлък 2008 - 2020 година.”

Оттам предлагат също и чрез общински фонд да бъде подпомогнато обучението на медицински сестри и акушерки, които след завършването си да започнат работа в системата на здравеопазването в община Казанлък”. Предложението е за увеличение със 160 000 лв. над предложените 10% трудови възнаграждения на медицинските сестри, работещи в детските ясли, яслените групи в ОДЗ и здравните кабинети в детските градини и училища, настояват от левицата. Заплатите на медицинските сестри в община Казанлък са далеч под договорените 900елав.

Общинските съветници внесоха към проекта на бюджет предложенията на гражданите от приемните им с граждани. Това са асфалтиране на улица „Тулово”, проектиране и изграждане на светофарна уредба на кръстовището на ул. „Стара планина” и ул. „Пушкин”, изграждане на детска площадка до ул. „24-ти август” и ул. „Москва”, изграждане на газова инсталация в ОБ ”Искра” и НЧ „Искра-1860”, благоустрояване на пространството около паметника на Георги Кирков. Жителите от Черганово настояват за ремонт на покрива на здравната служба, хората от Енина искат ремонт на покрива на сградата, в която се помещава здравната служба - бившата детска ясла. Съветниците посочват в предложението си и съответните планови стойности в бюджетното приложение на Инвестиционната програма на община Казанлък.

Всичко това ще бъде подложено на дебат и гласуване по време на второто четене на Бюджета. Ако предложенията съберат мнозинството гласове на съветниците, ще трябва да се превърнат в реални действия и решения.