С 50 хиляди лева от общинския бюджет да бъде подпомогнат ФК „Розова долина”, бе предложено от общинска администрация на две от постоянните комисия в Общинския съвет, които започнаха работата си по предстоящата сесия. Предложено бе 2 хиляди лева да бъде общинското финансиране за всеки един от останалите футболните клубове в община Казанлък. това са „Елимир” – град Крън, „Млада гвардия” – село Розово, „Тунджа 2000” – село Копринка и „Бузлуджа” – село Енина.

Постоянните комисии по икономика, бюджет и финанси и по приватизация и разпореждане с общинска собственост в Общинския съвет разгледаха предложението на администрацията и го приеха.

Спортният календар на Община Казанлък за 2017 година включва средства в размер на 39 850 лева за реализирането му и разходи в размер на 180 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. 58 хиляди лева са заделени за футбола. Средства, които остават, ще бъдат разпределени между останалите спортни клубове от комисия, определена със заповед на кмета на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет – Казанлък.


Бюджетът на Общината за 2017 година бе приет в края на месец януари и е в размер на 46 924 945 лева.