Нови 350 заглавия или 969 тома ще постъпят във фондовете на Общинска библиотека "Искра" по проект на програмата на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2020 година. Библиотеката в Казанлък е една от 36-те библиотеки от цялата страна, одобрени за финансиране.Стойността на проекта е 11 673.33 лв., като всички средства се осигуряват от Министерство на културата, без съфинансиране от бюджета на библиотеката.

В проектната разработка на казанлъшките специалистиса включени заглавия от областите художествена литература, художествена литература за деца, хуманитаристика /публицистика, литературна критика литературна история, история/, справочна, научно-популярна и научна литература.

55% от проектните предложения са книги от български автори, издирени от 24 издателства и издателски къщи сред които са "Егмонт България", "Ентусиаст", "Жанет-45" "Захарий Стоянов","Изток-Запад", Университетско издателство на НБУ, "Персей", "Сиела", Университеско издателство " Св.Климент Охридски" и други.

Приблизително 30% от включените заглавия са книги за най-малките читатели на библиотеката, съобразени с техните предпочитания.


Попълнението във фонда на библиотека "Искра" идва в годината на нейната 160-а годишнина