По-голямата част от актуалните свободни работни места за висшисти, обявени в Бюрото по труда в Казанлък са в сферата на образованието. Търсят се общо 31 педагогически кадри – помощник-директор, логопед, психолог, възпитател и 27 учители в различните степени, в това число трима ресурсни и трима старши учители. В тази група има оферти и за осем медицински сестри и четирима лекари – АГ-специалист, неонатолог, педиатър и невролог. Има свободна позиция и за главен счетоводител.
За кандидатите със средно образование актуалните предложения са общо 83. Търсят се машинни оператори, монтьори, стругари, заварчици, шлосери, химически лаборанти, настройчици и други. В сферата на услугите най-много са предложенията за продавач-консултанти, за работа в кухня, камериери, санитари, шофьори, въоръжена охрана и други.
За хора със средно образование има обявени общо 37 позиции. Най-много оферти има за оператори за вулканизиране на каучукови изделия, общи работници, опаковчици, оператори на преса за метал, както и такива за навиване на конци и прежда.