31 декември: Един град се ражда на Нова година
56 446 души са родени в Казанлък на 31 декември, в навечерието на предстоящата Нова година. Само че статистиката е за един дълъг период, обхващащ време в два века - от 1920 до 2015 година. Оказва се, че 95-годишният Казанлък е с 11 000 души по-голям от реално съществуващия днес град на розите, чието население към 31 декември 2015 година е 45 367 души. От тях жените са с 2100 повече от мъжете.

Движението на населението през 2015-а показва, че 1116 са се заселели в града, а 1334 са го напуснали, или официалният механичен прираст е минус 218 души. Естественият прираст на 10 000 души население за цялата област Стара Загора е отрицателен за миналата година, сочат данните от Териториалното сатистическо бюро в областния град. Тенденцията важи и за община Казанлък – естественият прираст е минус 536 души. А родените през цялата предходна година деца са 597 и за първи път през последните три статистически години не стигат числото 600.

Повече момчета са родени през изминалата година в област Стара Загора, в сравнение с броя на живородените момичета, изненадва официалната демографска статистика за областта. Общо 3083 са родените бебета в област Стара Загора през миналата година. От общия им брой, близо 90% са родени от майки от 15 до 34 години. 34 030 са жените в област Стара Загора в тази възрастова граница. 59 са родените бебета от майки над 40-годишна възраст.