Кампанията на Общинска библиотека "Искра" „160 години - 160 нови книги” приключи с 2620 книги от 60 дарители.

Инициативата започна през месец май и продължи през цялата година. Отзоваха се 60 дарители. Фондът на библиотеката се обогати с 2620 библиотечни единици - книги, нотни издания, карти, които са на стойност 33 310 лева. Сред даренията има и чуждоезикови издания.

Физически лица и институции дариха книги на Библиотека "Искра", която отбеляза своята 16о-а годишнинина макар и в условията на пондемията от коронавирус.