24 арсеналци официално получиха дипломите си за магистър-инженери по специалността „Технология на машиностроенето” от Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет и колеж – Сливен. Те защитиха дипломните си работи през миналата година, а висшето учебно заведение организира официалната церемония по връчването на дипломите на 27 януари 2023 г. в Драматичен театър "Стефан Киров" в Сливен. Тук своите дипломи получиха 467 абсолвенти – професионални бакалаври, бакалаври и магистри, обучавали се по различни специалности в Инженерно-педагогическия факултет и колеж. 58 от дипломиралите се са с образователно-квалификационна степен ”магистър” по специалността „Технология на машиностроенето”.

Това са основно работещи в „Арсенал” и други казанлъшки фирми, продължили висшето си образование след успешно завършване на Техническия колеж в Казанлък и арсеналски кадри, завършили Технически университет – София, Филиал Пловдив. Със специална грамота за постигнат висок успех бе награден отличникът сред арсеналските магистри Милен Дунков.


Церемонията премина много тържествено с участието на ректора на Технически университет - София, проф. дн инж. Иван Кралов, заместник-ректорът за "Факултет и Колеж - Сливен" проф. дтн инж.Станимир Карапетков, декана на Факултета доц. д-р Невен Кръстев, директора на Колежа доц. д-р Виолета Райкова, представители на Община Сливен и на Областна администрация – Сливен, преподаватели и ръководители на дипломните работи на завършилите Факултета и Колежа в Сливен. От страна на бизнеса в тържествената церемония участва инж. Владимир Чучумишев, ръководител-направление „Образование и квалификация” в „Арсенал” АД. Той поднесе поздравителен адрес до ръководството на висшето учебно заведение и абсолвентите от името на генералния директор на дружеството инж. Николай Ибушев. Инж. Чучумишев имаше и удоволствието да връчи дипломите на част от магистър-инженерите. Той пожела на абсолвентите да са смели, мислещи, упорити, защото икономиката и индустрията на България имат нужда от тях.

Специален поздрав към всички успешно дипломирали се отправи ректорът на Технически университет - София, проф. Иван Кралов, който им пожела успехи и изрази благодарност към бизнеса, който подкрепя академичното образование, и към местната власт, която съдейства за осъществяването на обучението на своя територия.

Водещ на церемонията бе доц. дтн инж. Койчо Атанасов, който показа, че посветените на точните науки хора притежават и чудесно чувство за хумор. Доц. Атанасов бе председател на изпитната комисия, пред която миналото лято в Казанлък положиха изпит бъдещите инженери от първия випуск, който придоби магистърска степен по специалността „Технология на машиностроенето“ в Иинженерно-педагогическия факултет в Сливен. Тогава той високо оцени всестранната методическа и материална помощ, която ръководството на „Арсенал“ АД оказва за осъществяване на академичното обучение. По думите му: „Това е взаимно изгодно сътрудничество, което ще допринесе за модернизацията и подобряването на ефективността на нашите партньори, които са водещи в местната индустрия.”